Методична робота

Якість освіти – це, насамперед,
якість методичної роботи

  

Підвищення фахового рівня педагогічних працівників здійснюється шляхом налагодження і подальшого удосконалення методичної роботи. Методична робота – це заснована на досягненнях психолого-педагогічної науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, яка здійснюється з метою удосконалення професійної компетентності педпрацівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Система методичної роботи покликана:

 • задовольняти інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового рівня;
 • удосконалювати навчально-виховний процес;
 • впроваджувати інноваційні педагогічні та виробничі технології у навчальний процес.

 

Основними принципами організації методичної роботи є:

 • демократизація та гуманізація навчального процесу;
 • цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей та напрямків діяльності Училища;
 • системність та систематичність;
 • науковість;
 • оперативність та мобільність;
 • прогностичність;
 • оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм методичної роботи;
 • пріоритет знань та моральних цінностей.

 

Основними завданнями методичної роботи є:

 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання здобувачів освіти, забезпечення єдності, органічної взаємодії загальноосвітньої та професійної підготовки з урахуванням принципів наступності, прогностичності, ступневої професійно-технічної освіти;
 • розвиток професійної майстерності педпрацівників, їх загальної культури;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;
 • впровадження результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
 • редакційно-видавнича справа;
 • атестація та підвищення кваліфікації педпрацівників.

Центром методичної роботи в Училищі є методичний кабінет, де зосереджені нормативно-правові та інструктивно-методичні документи з питань освіти, матеріали передового педагогічного досвіду тощо.

Основними функціями методичного кабінету є:

 • проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи;
 • вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду;
 • інформаційно-методичне забезпечення педагогічних працівників з питань професійно-технічної освіти, педагогіки, психології.

Планування методичної роботи здійснюється шляхом систематичного вивчення та аналізу стану професійної майстерності педагогічних працівників, їхніх потреб та пропозицій з обов’язковим урахуванням освітніх потреб суспільства, науково-методичної проблеми.

Педагогічний колектив Училища працює над єдиною науково-методичною проблемою:
“Удосконалення розвитку критичного мислення здобувачів освіти навчального закладу як одна з провідних засад забезпечення компетентісного підходу до організації освітнього процесу”.