Навчально-виробнича робота

 

Навчально-виробничий процес у Чернівецькому вищому комерційному училищі ДТЕУ – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.

Навчально-виробничий процес грунтується на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, здобувачів освіти, батьків, колективів підприємств, установ та включає загально-професійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу зі здобувачами освіти.

Планування навчально-виробничого процесу в училищі забезпечує умови для його раціональної організації, своєчасного та повного виконання навчальних планів і програм, завчасної та ретельної підготовки педагогічних працівників до кожного заняття. Завдяки плануванню забезпечується раціональне використання приміщень закладу освіти, устаткування навчальних кабінетів, майстерень і лабораторій, зв’язок теоретичного та виробничого навчання.

Основними навчально-методичними документами з питань планування навчально-виробничого процесу в ЧВКУ ДТЕУ відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах є: робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-технічної освіти; освітні програми; поурочно-тематичні плани навчальних предметів; плани навчально-виробничої діяльності, плани занять (уроків), розклад занять.

Уроки виробничого навчання на базі виробничих майстерень направлені на формування первинних професійних умінь і навичок здобувачів освіти з робітничих професій кухаря, кондитера, офіціанта, бармена, майстра ресторанного обслуговування, адміністратора (господаря) залу. Виробничі майстерні обладнані згідно державних стандартів, постійно оновлюються новим сучасним устаткуванням, яке відповідає вимогам сьогодення. Наявне устаткування дозволяє здобувачам освіти оволодівати необхідними навичками відповідно до навчальних планів та програм, вимог кваліфікаційних характеристик, оволодівати новими виробничими технологіями.

Згідно договорів про навчально-виробничу практику, здобувачі освіти закріплюють професійно-практичні навички безпосередньо на підприємствах, за новими технологіями працюють на сучасному устаткуванні. Саме у цей період відбувається первинна адаптація майбутніх робітників у виробничих умовах, знайомство з вимогами підприємства, зіставлення наявних знань і умінь щодо виробничих вимог.

Ми співпрацюємо з такими роботодавцями, які піклуються про майбутнє, розуміють, що без спільних зусиль закладу освіти і підприємства, для якого готуються кадри, якісно підготувати потрібного йому кваліфікованого робітника, який міг би використовувати в своїй роботі новітні технології виробництва, майже неможливо.

Одним з ефективних шляхів приведення системи освіти у відповідність із завданнями виробництва полягає в розвитку інтегрованої системи навчання. Вона є прикладом ефективної співпраці з трьох сторін: здобувач освіти – заклад освіти – роботодавець. Така співпраця наближає здобувачів освіти до реальних умов виробництва, надає можливість здобувачам освіти отримати конкретне робоче місце з можливістю подальшого працевлаштування.