Спеціальності, за якими здійснюється навчання

Спеціальність: “Харчові технології”

 

Галузь знань – 18 Виробництво та технології

Спеціальність – 181 Харчові технології

Освітньо-професійна програма – Виробництво харчової продукції

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Передумови вступу – на базі диплома кваліфікованого робітника “Кухар IV розряду”

Термін навчання – 2 роки

Форма навчання – денна


СФПО зі спеціальності 181 “Харчові технології”

ОПП “Виробництво харчової продукції”