Нормативно-правова база

Конституція України /переглянути…/

Укази Президента України:

 • Указ Президента України “Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти” /переглянути…/

Закони України:

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

 • Розпорядження КМУ “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року” /переглянути…/

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • Постанова КМУ від 7 червня 1999 р. № 992 “Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики” /переглянути…/
 • Постанова КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992” /переглянути…/
 • Постанова КМУ “Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням” /переглянути…/
 • Постанова КМУ “Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях” /переглянути…/
 • Постанова КМУ “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій” /переглянути…/
 • Постанова КМУ “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності” /переглянути…/
 • Постанова КМУ “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” /переглянути…/

Накази МОНУ:

 • Наказ МОНУ “Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах” /переглянути…/
 • Наказ МОНУ “Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників” /переглянути…/
 • Наказ МОНУ “Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів” /переглянути…/
  • Інструкція з ведення журналу обліку теоретичного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів /переглянути…/
  • Інструкція з ведення журналу обліку виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів /переглянути…/
 • Наказ МОНУ “Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів” /переглянути…/
  • Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
   /переглянути…/