Діяльність НПЦ

Навчально-практичний центр (НПЦ) – це частина приміщень ЗП(ПТ)О з новим обладнанням та технікою, де здобувачі освіти проводять практичні заняття, а дорослі підвищують кваліфікацію або перенавчаються.

Головною метою діяльності НПЦ є вдосконалення професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки здобувачів освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, працівників суб’єктів господарювання, у тому числі шляхом реалізації освітніх програм неформальної освіти різних форм.

Напрями діяльності НПЦ:

 1. Забезпечення здобуття здобувачами освіти повних або часткових кваліфікацій та компетентностей.
 2. Стажування педагогічних працівників суб’єктів освітньої діяльності та професійне навчання працівників суб’єктів господарювання.
 3. Розвиток співпраці із суб’єктами господарювання, закладами освіти, центрами зайнятості, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими заінтересованими сторонами, відповідно до договорів, укладених ЗП(ПТ)О, структурними підрозділами яких є НПЦ.
 4. Впровадження в освітній процес та поширення новітніх педагогічних, інформаційних та інноваційних виробничих технологій із застосуванням сучасної техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.

 

Функції НПЦ:

 1. Забезпечення якісної, у тому числі із використанням педагогічних, технологічних і виробничих інновацій, первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування здобувачів освіти, зокрема осіб із числа незайнятого населення, працівників суб’єктів господарювання.
 2. Поєднання професійно-практичної підготовки здобувачів освіти з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що відповідають профілю підготовки кадрів на базі НПЦ та оплачуються згідно із законодавством України.
 3. Організація на базі НПЦ стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки та інших педагогічних працівників суб’єктів освітньої діяльності.
 4. Формування пропозицій щодо вдосконалення професійних стандартів, державних освітніх стандартів з конкретних професій, освітніх програм, робочих навчальних планів, навчальних програм освітніх компонентів.
 5. Надання суб’єктам господарювання, іншим заінтересованим сторонам тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих та інших послуг відповідно до законодавства.
 6. Надання працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти методичної, консультативної, інформаційної допомоги з питань впровадження в освітній процес новітніх технологій і матеріалів, інформатизації і комп’ютеризації навчання за професіями.
 7. Участь у розробленні навчального контенту, методичного забезпечення професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів, інструментів оцінювання результатів навчання та інше.
 8. Організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, вебінарів, засідань методичних секцій та інших навчально-комунікаційних заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів у процес підготовки кваліфікованих кадрів у закладах освіти.
 9. Організація та проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації.
 10. Організація та проведення процедури оцінювання результатів навчання здобувачів, присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій та/або часткових професійних кваліфікацій за умови набуття закладом професійної (професійно-технічної) освіти статусу кваліфікаційного центру.

 

Оскільки центр є частиною матеріально-технічної бази ЗП(ПТ)О, використовувати обладнання можуть:

 • здобувачі освіти закладу;
 • незайняте населення або фахівці, які працюють та вирішили змінити професію і вступили до ЗП(ПТ)О;
 • робітники з інших підприємств, яких направили в заклад для підвищення кваліфікації;
 • майстри виробничого навчання інших закладів профосвіти, які проходять стажування.

 

Заклад освіти може надавати платні послуги фізичним/юридичним особам. Використовуючи обладнання, заклад може здійснювати замовлення. Отримані кошти спрямовуються у спецфонд закладу і далі, як правило, витрачаються на проведення ремонтних робіт, преміювання працівників, закупівлю витратних матеріалів, сплату комунальних послуг тощо.