Внутрішня система забезпечення якості освіти

Наказ МОНУ від 06.05.2021 № 509 “Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗП(ПТ)О” /переглянути…/

Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О., Ліннік О.О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Київ, Державна служба якості освіти, 2021 – 350 с. /переглянути…/

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ЧВКУ ДТЕУ /переглянути…/

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ЧВКУ ДТЕУ /переглянути…/