Історія училища

Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету – державний професійно-технічний навчальний заклад, відокремлений структурний підрозділ Державного торговельно-економічного університету ІІ атестаційного, І акредитаційного рівня державної форми власності.

Історія створення Чернівецького вищого комерційного училища ДТЕУ бере свій початок зі школи торгово-кулінарного учнівства, створеної за рішенням ЦК ВКП (б) від 24.01.1941 р. Офіційно 04.02.1941 р. школу відкривав перший директор Осовик Б. І.

Рішенням виконкому Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих 01.09.1951 р. школу торгово-кулінарного учнівства реорганізовано в школу кулінарного учнівства, комплектацію якої проведено з числа вихованців дитячих будинків і дітей-сиріт. Директорами школи у свій час були Паляничка П. В., Тарасенко О. П. та Чепик М. П.

Паралельно зі школою кулінарного учнівства 1956 року було створено учбово-курсовий комбінат, який готував кадри для торгівлі та громадського харчування. Директором комбінату стала Мотрюк З. Ф.

Наказом Міністерства торгівлі від 23.03.1959 р. №108 комбінат реорганізовано в торгово-кулінарну школу під керівництвом Першина В. Ф., а згодом – Желєзнякова С. Я.

У 1964 році торгово-кулінарну школу об’єднано з кулінарною школою для сиріт і на їх базі утворено технікум радянської торгівлі, директором якого став Сидоров М. І.

У 1966 році школа кулінарного учнівства була відділена від технікуму і реорганізована в професійне торгово-кулінарне училище управління торгівлі Чернівецького облвиконкому, а з 1981 р. перейменована у Чернівецьке професійне торгово-кулінарне училище. Директорами училища з 1966 р. були Іванов М. І., Старшинов М. О., Круковський Г. Г.

У 1985 році Чернівецьке професійне торгово-кулінарне училище передано у підпорядкування Держкомітету професійної освіти як СПТУ № 10 (наказ від 12.06.1985 р. №157/153), директором якого став Кановський Л. Я. У 1991 році директором навчального закладу стала Маришева Марія Юріївна.

Маришева М. Ю. – директор Чернівецького вищого комерційного училища КНТЕУ з 1991 по 2013 роки. Випускниця училища, лауреат премій ім. О. Поповича та Ю. Федьковича, нагороджена медаллю “Ветеран праці”, почесними грамотами: Управління освіти Чернівецької обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України, Київського національного торговельно-економічного університету, знаком “Відмінник освіти України”, удостоєна почесного звання “Заслужений працівник освіти України”, нагороджена орденом княгині Ольги.

Саме під керівництвом Маришевої М. Ю. у 2002 році ПТУ № 10 переведено в структуру Київського національного торговельно-економічного університету і реорганізовано у Чернівецьке вище професійне училище № 3 КНТЕУ (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2002 р. №653), а з 2004 року – у Чернівецьке вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.09.2004 р. №739).

З вересня 2013 р. навчальний заклад очолює Кирилюк Микола Володимирович. Закінчив Буковинський фінансово-економічний коледж за спеціальністю “Бухгалтер-фінансист”, Чернівецький торгово-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аудит”, Чернівецький ордена Трудового Червоного прапора державний університет за спеціальністю “Німецька мова та література”. До 2013 року працював на ревізорських посадах: старший ревізор-інспектор Державної податкової адміністрації в Чернівецькій області, контролер-ревізор, старший контролер-ревізор, провідний контролер-ревізор, головний контролер-ревізор контрольно-ревізійного управління в Чернівецькій області, головний спеціаліст, завідувач сектору відомчого контролю Державного казначейства України, головний державний фінансовий інспектор Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області.

Відповідно до наказу Київського національного торговельно-економічного університету від 25.01.2022 р. №374 Чернівецьке вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету перейменовано у Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету.

Сьогодні Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету – сучасний навчальний заклад, що здійснює ліцензовану освітню діяльність з підготовки кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів у сфері торгівлі та ресторанного господарства.