Навчально-виховна робота

Виховна проблема, над якою працює заклад освіти:
“Проектна діяльність у виховній роботі як основа освітнього простору здобуття
основних компетентностей з метою формування в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу
та розвитку індивідуальних і творчих здібностей”

 

 

 

 

Головною метою виховної роботи в закладі освіти є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкретного вибору свого місця в житті. Навчально-виховна робота базується на ряді концептуальних положень Конституції України, Закону “Про освіту” та інших законодавчих актів.

Основними принципами виховної роботи в училищі є:

  • фундаментальність, системність, безперервність, єдність логічного та історичного, національного та загальнолюдського, суспільного і особистого, гуманізація і демократизація процесу виховання учнів у колективі через колектив, співвідношення вимогливості до учнів з повагою до їх гідності та турботою про них;
  • диференціація та індивідуалізація виховного процесу – врахування у виховній роботі рівнів фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку учнів;
  • зв’язок виховання з життям, трудовою діяльністю.

 

Шляхом вивчення нахилів, здібностей, інтелектуального рівня, стану трудової підготовки розробляється система заходів, що ставить перед собою мету виховання національно свідомого, освіченого фахівця і громадянина, що керується високими моральними цінностями й загальнолюдськими критеріями.

Організація виховної роботи акцентується на індивідуальній роботі з дітьми, проведенні ряду цікавих загальноучилищних пізнавальних заходів. Загалом роботу щодо забезпечення навчання та виховання підростаючого покоління в училищі можна вважати ефективною та плідною. Педагогічний колектив постійно ставить перед собою нові цілі та завдання з виховання підростаючого покоління.

Сьогодні навчальний заклад живе яскравим та багатогранним життям. Однією з найважливіших складових цього процесу є виховна робота, яка покликана покращити процес формування всебічно розвиненої особистості у відповідності з її природними нахилами та обдаруваннями.