Фахова передвища освіта

Спеціальність: “Харчові технології”

 

Галузь знань – 18 Виробництво та технології

Спеціальність – 181 Харчові технології

Освітньо-професійна програма – Виробництво харчової продукції

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Передумови вступу – на базі диплома кваліфікованого робітника “Кухар IV розряду”

Термін навчання – 2 роки

Форма навчання – денна

 

Закон України “Про фахову передвищу освіту”

Стандарт ФПО зі спеціальності 181 “Харчові технології”

 

ОПП “Виробництво харчової продукції”

 

Робочі програми освітніх компонентів

  • Освітні компоненти, що формують загальні компетентності
  • Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності
  • Освітні компоненти за вибором студентів

 

Анкети опитування

 

Результати опитування

 

Роботодавці

 

Договори про навчальну практику студентів

Договори про технологічну практику студентів

 

Рецензії на ОПП “Виробництво харчової продукції”

 

Положення